fbpx

Креативен превод (translation+creation) и маркетингов превод са синоними за един и същ процес – транскреация (адаптация на креативен текст на друг език или за друга култура, като се запазват неговите цел, стил и тон). Транскреацията не е нито обикновен превод, нито локализация на текста. Основната цел на специалистите, които се занимават с транскреация, е да уловят и пресъздадат в посланието на целевия език емоционалната нагласа и степента на убедителност, които се изразяват в оригинала.

Целта на транскреацията не е просто да се каже едно и също нещо на друг език, а по-скоро да се предизвика една и съща реакция в носителите и на двата езика. Успешната поръчка за транскреация се характеризира с това, че съобщението на целевия език предизвиква същите емоции и крие същия смисъл като това на изходния текст.

Транскреацията се използва предимно в сферата на маркетинга и рекламата и най-общо казано се състои в креативен превод, който да предава точно посланието на даден продукт на целевия пазар и успешно да достигне до потребителите.

Качественият превод в областта на маркетинга и рекламата гарантира последователност на корпоративните послания, интегритет на бранда и възвръщаемост на инвестицията.

В ИНТЕРЛАНГ притежаваме ресурс да сформираме екипи за преводи в областта на връзките с обществеността, маркетинга и рекламата за големи проекти, изискващи изпълнение в кратки срокове. Нашите проектни мениджъри притежават умения както в планирането на проектите, така и в контрола на качеството.

internal-7.jpg

Свържете се с нас още днес чрез нашата онлайн форма за запитване/заявка, по имейл или на телефон +359 2 808171. С удоволствие ще изготвим конкретна оферта с оглед на специфичните Ви изисквания.

© 2018 Interlang ltd. All Rights Reserved. Web Agency Kaya Pro ltd.
Update cookies preferences