fbpx

Превод на лични документи

Когато се връщате от или планирате дългосрочно пребиваване зад граница, трябва да предвидите кои документи ще ви бъдат необходими, за да удостоверите пред съответните институции в България или в чужбина своя семеен, образователен имуществен и пр. статус. За да имат правна стойност в държавата по местоназначение, тези документи трябва да бъдат преведени, заверени и/или легализиран.

Ние можем да Ви помогнем като Ви спестим време и финансов ресурс с превод, заверка и/или легализация на документи като:

Образователни документи:

 • Диплома за средно образование
 • Диплома за висше образование
 • Приложение към диплома за висше образование
 • Академична справка
 • Свидетелство за квалификация от системата на МОН
 • Уверение от ВУЗ
 • Удостоверение от ВУЗ
 • Свидетелство за професионална квалификация
 • Удостоверение за завършен клас или смяна на училище
 • Сертификати (за владеене на чужд език)

Общински документи:

 • Акт за раждане
 • Удостоверение за брак
 • Удостоверение за семейно положение
 • Удостоверение за идентичност на имената
 • Адресна регистрация
 • Смъртен акт
 • Удостоверение за гражданско състояние

Медицински документи:

 • Медицинско свидетелство (за работа в чужбина) / Имунизационен паспорт
 • Документи, издадени от болници и поликлиники

Документи от районен съд:

 • Свидетелство за съдимост
 • Съдебно решение (за развод, за регистрация на дружество)
 • Декларация от родител за подпис (декларация-съгласие)
 • Пълномощно
 • Нотариален акт

Други документи:

 • Банкови референции / Извлечение от банкова сметка
 • Кръщелно свидетелство / Свидетелство за църковен брак
 • Удостоверение от КАТ (за правоспособност, категория, липса на нарушения)
lk.jpg

Легализация на документи от чужбина:

Всички документи, издадени в чужбина, са валидни в България след превод и заверка подписа на преводача пред нотариус. ИНТЕРЛАНГ извършва преводи и съдейства за заверка и легализация на всички видове документи, издадени в чужбина. Необходимо условие е документите да бъдат с печат АПОСТИЛ от страната, която ги е издала, освен в случите, когато документът е издаден от страна, която не е ратифицирала Хагската конвенция или с която Република България има сключени допълнителни правни спогодби.

dokument.jpg

Свържете се с нас още днес чрез нашата онлайн форма за запитване/заявка, по имейл или на телефон +359 2 808171. С удоволствие ще изготвим конкретна оферта с оглед на специфичните Ви изисквания.

© 2018 Interlang ltd. All Rights Reserved. Web Agency Kaya Pro ltd.
Update cookies preferences