fbpx

Технологии

Съвременната преводаческа работа изисква постоянно и адекватно използване на непрекъснато актуализиращите се технически средства и софтуер, които отразяват развитието на познанието и технологиите и осигуряват достъп до онези информационни ресурси, без които е немислимо постигането на качествен продукт. Техническата грамотност на преводачи, проверяващи и всички участващи в процеса на изпълнение на услугата писмен превод е задължителен елемент за покриване на разнообразните и динамични изисквания на пазара и допринасят за повишаване на ефективността и качеството.

Техническите средства, които компанията използва, осигуряват точното изпълнение на дейностите, свързани с превода, обработката, съхранението, търсенето, архивирането и унищожаването на информация при спазване на изискванията за безопасност и поверителност.

Ключов елемент в методологията за гарантиране на последователността на терминологията е използването на специализиран софтуер за подпомагане на процеса на писмения превод. В продължение на повече от 10 години ИНТЕРЛАНГ е ентусиазиран потребител на най-разпространените инструменти за компютърно подпомаган превод (т.нар. CAT Tools), сред които SDL Trados, MemoQ, Translation Workspace, Xliff Editor, Transit, DocZone, Idiom, QT Linguist. Въз основа на досегашния си опит ние сме убедени в предимствата на този вид софтуер за облекчаване на преводаческия труд, ускоряване на процеса на превод и осигуряване на проверена, надеждна и последователна терминология.

internal-22.jpg

Поддържани формати:

Adobe FrameMaker (.fm, .mif), Adobe InDesign (.inx, .idml, .icml), Character delimited Text files (.txt, .csv, ...) HTML (.htm, .html), Java Resource (.properties), Microsoft Excel(.xls, .xlt, .xlsm, .xlsx, .xltx), Microsoft PowerPoint (.pot, .pps, .ppt.potm, .potx, .ppsm, .ppsx, .pptm, .pptx), Microsoft Visio (.doc, .xml), Microsoft Word (.doc, .dot., docx, .dotx, .docm, .dotm), OpenOffice.org (.odp, .ods, .odt, .sxw, .sxc, .sxi), PDF (.pdf), QuarkXPress (.xtg,.tag), QuickSilver (.doc), RTF (.rtf), SDL Edit (ITD) (.itd), SDL XLIFF (.sdlxliff), SGML (.sgml, .sgm, Software file formats (.dll, .exe, .rc), TRADOStag (.ttx), WorldServer (.xlf), XHTML (.xhtml), XLIFF (.xliff), XML (.xml), XML: Microsoft .Net Resources (.resx), XML: OASIS DITA Compliant (.xml, .dita), XML:W3C ITS Compliant (.xml)

Свържете се с нас още днес чрез нашата онлайн форма за запитване/заявка, по имейл или на телефон +359 2 808171. С удоволствие ще изготвим конкретна оферта с оглед на специфичните Ви изисквания.

© 2018 Interlang ltd. All Rights Reserved. Web Agency Kaya Pro ltd.
Update cookies preferences