fbpx

Превод за обществени организации и институции

Ние знаем, че работата с бюджетни средства налага внимателен подбор на доставчик на преводаческа услуга.

Изискванията на държавните институции и обществените организации включват бързина, гъвкаво ценообразуване и опит.

Повече от 20 години ИНТЕРЛАНГ отстоява позицията си на надежден доставчик на преводачески услуги за различни обществени организации и институции. Печелили сме конкурси за обществени поръчки за предоставяне на устни и писмени преводачески услуги на Народното събрание на Р България, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на транспорта, Националната агенция за приходите, Прокуратура на Република България.

В дългия списък на нашите партньори са български и чуждестранни неправителствени организации като UNDP (Програма на ООН за развитие (ПРООН), OSCE (Организация за сигурност и сътрудничество в Европа), Асоциация „Прозрачност без граници“. БСЧП „Възраждане“, фондация МИЗЗО, Българска търговско-промишлена палата, Американска търговска камара, Германо-Българска индустриално-търговска камара, Български форум на бизнес лидерите и много други.

120514-biz-plan-850x476.jpg
internal-17.jpg

ИНТЕРЛАНГ осигурява писмени преводачески услуги на български език за Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската сметна палата. Съгласно сключени рамкови договори за писмен превод нашите услуги се ползват и от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз и Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия.

За изпълнение на поетите ангажименти към европейските институции ИНТЕРЛАНГ сформира специални екипи от проектни мениджъри, преводачи и редактори, които стриктно се придържат към съответните изисквания по отношение на съдържанието, терминологията, техническото оформление и стиловия регистър на отделните документи.

В ИНТЕРЛАНГ се отнасяме изключително сериозно към опазване на поверителността и сигурността на предоставената информация. Всички наши преводачи са задължени по договор да спазват правилата за поверителност и неразкриване на информация.

Имаме ресурс бързо да формираме екипи, които да подкрепят големи проекти, изискващи изпълнение в кратки срокове. Нашите ръководители на проекти притежават умения както в планирането на проектите, така и в контрола на качеството.

Свържете се с нас още днес чрез нашата онлайн форма за запитване/заявка, по имейл или на телефон +359 2 808171. С удоволствие ще изготвим конкретна оферта с оглед на специфичните Ви изисквания.

© 2018 Interlang ltd. All Rights Reserved. Web Agency Kaya Pro ltd.
Update cookies preferences