fbpx

Създаване и поддържане на бази данни и терминологични речници

Защо с всеки следващ превод Вие спестявате?

Корпоративният език на компаниите се различава не само по различните им видове бизнес, но и по използваната терминология. Компании, които произвеждат почти еднакви продукти, използват различна терминология и стил, за да опишат едни и същи функции и явления. Управлението на терминологията се изразява в дефинирането на правила и основни термини. В следващата фаза извлечената терминология се съхранява и управлява в терминологични речници (глосари) и бази данни. Тези стъпки се извършват преди същинския процес на превода, защото ясно дефинираната корпоративна терминология е ключът към последователния превод.

Нашата компания е ентусиазиран потребител на преводачески софтуер за подпомагане на процеса на писмен превод. Използваме софтуер винаги когато се налага да създадем речник с предпочитаната от наш клиент терминология, за да ускорим процеса на превод и да постигнем последователност на терминологията.

Създадената по този начин база данни ни позволява да използваме повторенията на фрази и по-големи текстови сегменти от предишни преводи, за които сме сигурни, че са проверени и одобрени от възложителя. Това означава, че с всеки следващ превод Вие спестявате. С течение на времето и с натрупването на терминологична база данни нашите клиенти обикновено спестяват между 15 % и 40 % от разходите за превод.

ИНТЕРЛАНГ предлага възможност за създаване и поддържане на бази данни (translation memories) и терминологични речници (term bases).

Създаването на бази данни и терминологични речници гарантират точност и съгласуваност на термините и съдържанието във всеки превод и подобряват качеството на съдържанието.

internal-9.jpg

Свържете се с нас още днес чрез нашата онлайн форма за запитване/заявка, по имейл или на телефон +359 2 808171. С удоволствие ще изготвим конкретна оферта с оглед на специфичните Ви изисквания.

© 2018 Interlang ltd. All Rights Reserved. Web Agency Kaya Pro ltd.
Update cookies preferences