fbpx

Политика за защита на лични данни

Достъпът и използването от Ваша страна на „Уебсайта“ са обект на и се уреждат от приложимия закон и от разпоредбите на Общите условия за ползване на „Уебсайта“ и настоящата Политика относно бисквитките. Моля прочетете ги внимателно. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте нашия „Уебсайт“. Ако продължите да използвате нашия „Уебсайт“, ще се счита, че Вие сте приели тези Общи условия и Политика относно бисквитките. Като потребител на нашия „Уебсайт“ имате право да приемете или да отхвърлите тези условия.

Този нормативен документ за защита на личните данни указва начина, по който ИНТЕРЛАНГ ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № 121162565, ИН по ЗДДС № BG121162565, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България № 88, офис 8, тел. 02 808 171, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" с идентификационен номер № 27035 от 22.07.2013 г. събира, използва, поддържа и предоставя информация, събрана от потребителите (всеки един „Потребител") на „Страницата" на www.interlang.net . Този нормативен документ за защита на личните данни е приложим върху интернет Страницата и нейните продукти и услуги, предоставяни от ИНТЕРЛАНГ ЕООД.

Каква информация събираме?

Информация за лична идентификация
Когато правите поръчка в нашата интернет Страница, Вие може да бъдете помолени да въведете Вашето име, имейл адрес или телефонен номер във връзка с услугите или ресурсите, които предлагаме на нашата Страница. Предоставянето на Вашата лична информация не е задължително. Също така Вие може да посетите страницата ни анонимно. Ние ще съберем информация за лична идентификация от Потребителите само, ако Вие доброволно ни я предоставите чрез попълване на нашата контактна форма или форма за поръчка на превод.

Информация за не-лична идентификация
Ние може да съберем не-лична информация за идентификация на Потребителите винаги, когато те оперират на нашата Страница. Не-личната информация за идентификация може да включва име на браузер, вид компютър и техническа информация за инструментите, чрез които Потребителите се свързват с нашата Страница. Такива могат да бъдат операционната система, използвани интернет доставчици и друга подобна информация.

За какво използваме Вашата информация?
Всяка информация, която събираме от Вас, може да бъде използвана по един от следните начини:
– Да обработим Вашето запитване с цел оферта, поръчка на превод или друга услуга, предоставена от нас
– Да се персонализира Вашия опит с нас
(Вашата информация ни помага да отговорим по-добре на Вашите индивидуални нужди)
– Да подобрим обслужването на клиентите ни
(Вашата информация ни помага за това по-ефективно да отговаряме на запитванията и нуждите на нашите клиенти.)

Как ние защитаваме Вашата информация?
Ние сме въвели мерки за сигурност, за да запазим сигурността на Вашата лична информация, когато правите поръчка или когато въвеждате, изпращате или достъпвате Вашата лична информация.
Вашата лична информация не се пази на нашите сървъри и електронни устройства.
Изпращането на информация по интернет не е напълно сигурен начин на комуникация и поради това ние не можем да гарантираме сигурността на данните, които се изпращат към нас в електронен вид. Изпращането на такива данни става изцяло на Ваш риск.

Срок на съхранение
Вашите данни се съхраняват от нас за срок от 1 (една) година от датата на която Вие сте дали изричното си съгласие за това. Ако оттеглите Вашето съгласие преди изтичането на този срок, то Вашите данни ще бъдат изтрити от нашите записи.

Разкриваме ли информация на външни страни?
Ние не продаваме, не търгуваме и по никакъв начин не трансферираме Вашата информация за лична идентификация на външни страни. Това не включва доверени трети страни, които са наши партньори в управлението на нашата Страница, управлението на нашия бизнес или такива, които Ви обслужват, докато тези страни имат сключено споразумение за конфиденциалност с нас. Ние може да предоставим информация за Вас, ако това е съгласувано според закона или за да защитим нашите или други права, собственост и сигурност.

Линкове на трети страни
По наша преценка, ние можем да включим или да предложим продукти или услуги на трети страни на нашата Страница. Тези трети страни имат отделни и независими политики за защита на личните данни. Поради това ние не носим отговорност за съдържанието и дейностите на тези свързани страници. Въпреки това ние се стремим да защитим целостта на нашата Страница и приветстваме всяко мнение за тези страници.

Условия за ползване
Моля също така да посетите раздела с нашите условия за ползване и ограничаване на отговорността, регулиращи използването на нашата Страница www.interlang.net

Вашето съгласие
С използването на нашата Страница, Вие се съгласявате с този нормативен документ за защита на личните данни, отказ от права и Условия за ползване. Ако не сте съгласни с този документ, моля да не използвате нашата Страница. Ако все пак продължите да използвате Страницата, след публикуването на промените в този документ, това ще означава, че Вие приемате тези промени.
Ако изпратите конкретно запитване през нашата контактна форма, Вие трябва изрично да се съгласите чрез отбелязване с тигче в края на формата, че сте съгласни Вашите лични данни да се съберат и обработят с цел обработка на Вашето запитване или поръчка (според Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Ако не сте съгласни Вашите данни да бъдат събрани и обработени от ИНТЕРЛАНГ ЕООД с цел оферта или поръчка, и изрично не отбележите с тигче това си съгласие, то контактната форма няма да бъде изпратена към нас.

Права на субектите на лични данни
Като субект на лични данни Вие имате право на достъп, коригиране или изтриване на лични данни (правото „да бъдеш забравен"), ограничаване на обработването, възражение срещу обработването, преносимост на данните) и реда за упражняването им.

Ако желаете да получите достъп, да заявите корекция, изтриване, ограничение на обработването, възражение срещу обработването, преносимост на данните Ви, моля, изпратете ни имейл на interlang@interlang.net с ясната заявка за това.

Съответствие
Ние спазваме и оперираме в съответствие със закона за защита на личните данни и Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Ние няма да предоставяме Ваша лична информация на външни страни без Вашето изрично съгласие.

Контролен орган
Контролен орган за изпълнението на регламента за защита на личните данни на физическите лица в Република България е КЗЛД. Ако считате, че правата Ви според Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) са нарушени, Вие можете да подадете жалба до КЗЛД или до компетентния съд.

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2,
тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Връзка с нас
Ако имате въпроси относно този документ за защита на личните данни, Вие можете да се свържете с нас на:
Тел. 359 2 808171
interlang@interlang.net
www.interlang.net

Промени в документа за защита на личните данни
ИНТЕРЛАНГ ЕООД има правото да актуализира този документ по всяко време. Ако решим да променим документа, ние ще актуализираме версията и датата на самия документ.

Този документ последно е бил актуализиран на 18.05.2018

 

© 2018 Interlang ltd. All Rights Reserved. Web Agency Kaya Pro ltd.
Update cookies preferences