fbpx

Предвид естеството на своята дейност ИНТЕРЛАНГ е осигурила необходимия капацитет за защита на данните и информационните системи от неразрешен достъп, използване, разкриване на трети страни, объркване, промяна и унищожаване. 

Компанията притежава сертификат за индустриална сигурност на ниво „секретно“, а отделни служители, преводачи и проверяващи имат разрешения за достъп до класифицирана информация на различни нива.

Всяко информация, която ни предоставяте – онлайн, по телефон, факс, поща, – се обработва съгласно вътрешните ни процедури за опазване на поверителността. Компанията НЕ задържа копие на диск или разпечатка на материалите, предоставени за превод, както и на самия превод.

Всички служители на компанията и преводачи на свободна практика, наемани от нея, подписват договори за конфиденциалност, с които се задължават да не разкриват информацията, придобита по време на извършването на преводи, на трети лица, фирми или организации и да не я използват за лични нужди.

Ако желаете, можем да подпишем договор за конфиденциалност, който изрично определя параметрите на използване на предоставената ни информация.

internal-23.jpg

Свържете се с нас още днес чрез нашата онлайн форма за запитване/заявка, по имейл или на телефон +359 2 808171. С удоволствие ще изготвим конкретна оферта с оглед на специфичните Ви изисквания.

© 2018 Interlang ltd. All Rights Reserved. Web Agency Kaya Pro ltd.
Update cookies preferences