fbpx

Нуждаете се от точен и професионален писмен превод на финансови документи?

Финансовите документи имат свой специфичен език. Нашите преводачи са не само отлични лингвисти, но и притежават солидна подготовка в областта на финансите, както и познания във финансовото законодателство и стандартите на различните държави.

Талантът е нашият основен актив!

Притежаваме ресурс да сформираме екипи за финансови преводи по големи проекти, изискващи изпълнение в кратки срокове. Нашите проектни мениджъри притежават умения както за планиране на проектите, така и за контрол на качеството.

Работим с постоянен екип от преводачи с доказан опит и компетентност в областта на финансите, банковото дело и счетоводството.

От 2005 г. ИНТЕРЛАНГ осигурява превод за българското Министерство на финансите. По-важните документи, които сме превели за институцията, са: Закон за държавния бюджет на Република България (ежегодно), Обзор на държавния дълг (2010, 2011 г.), Закон за публичните финанси (2012 г.), Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2012 – 2014 г., Конвергентна програма на Р България (2012 – 2015 г.; 2013 – 2016 г.), Национална програма за реформи в изпълнение на стратегия „Европа 2020“ (актуализация 2012 г.), Ръководство за прилагане на добри практики по проект за реформа на държавната администрация със средства на ЕСФ, доклади на МВФ, икономически, финансови, методологически анализи и доклади на експерти от МФ и различни европейски институции.

В ИНТЕРЛАНГ поддържаме терминологична база данни в областта на Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) и Международните счетоводни стандарти (МСС) на български език и на основните европейски езици.

internal-11.jpg

Извършваме преводи на:

  • финансови отчети 
  • кредитни доклади
  • финансови анализи
  • банкови извлечения
  • проучвания на капиталови инвестиции
  • годишни финансови доклади и анализи
  • отчети на печалбите и загубите
  • балансови отчети
  • инвестиционни документи.

Свържете се с нас още днес чрез нашата онлайн форма за запитване/заявка, по имейл или на телефон +359 2 808171. С удоволствие ще изготвим конкретна оферта с оглед на специфичните Ви изисквания.

© 2018 Interlang ltd. All Rights Reserved. Web Agency Kaya Pro ltd.
Update cookies preferences