fbpx

При оформянето на документи от България за чужбина и от чужбина за България обикновено се изисква те да бъдат придружени от т. нар. официален превод, който в определени случаи се налага да бъде легализиран. Такъв превод може да бъде извършен само от упълномощена от МВнР фирма.
ИНТЕРЛАНГ има сключен договор с Министерство на външните работи на Р България – дирекция „Консулски отношения“, сектор „Легализации и заверки“, по силата на който има право да извършва официални преводи на документи от български на чужди езици и от чужди на български език, като спазва съответните законови изисквания за легализиране, удостоверяване и оформяне на превежданите документи.

internal-6.jpg

Срок за легализация на документ в Консулски отдел на МВнР

Срокът за легализация зависи от вида на документа. За повечето документи се изисква предварителна заверка в друго министерство, което удължава срока на легализацията.

 • Експресна поръчка – 1 работен ден
 • Бърза поръчка – 2 работни дни
 • Нормална поръчка – 4 работни дни.

Оригинал, нотариално заверено копие или дубликат?

Различните типове документи подлежат на различни изисквания. При официалния превод е без значение дали документът ще бъде оригинален, копие или дубликат. При легализацията обаче в повечето случаи се изисква оригинал. Изключение представляват например дипломите, при които се прави легализация на копието на документа, което преди това е заверено от нотариус и от Министерство на образованието.

internal-5.jpg

Документи, които подлежат на легализация

Когато се връщате от чужбина или планирате дългосрочно пребиваване зад граница, трябва да предвидите кои документи ще Ви бъдат необходими, за да удостоверите пред съответните институции в България или в чужбина своя семеен, образователен, имуществен и др. статус. За да имат правна стойност в държавата по местоназначение, тези документи трябва да бъдат преведени, заверени и/или легализирани.

Ние можем да Ви помогнем, като Ви спестим време и разходи, с превод, заверка и/или легализация на следните документи:

 • пълномощно
 • данъчна декларация
 • декларация за доходи
 • удостоверение за раждане
 • кръщелно свидетелство
 • удостоверение за семейно положение
 • удостоверение за сключен граждански брак
 • удостоверение за прекратяване на брак
 • удостоверение за идентичност на имената
 • удостоверение за наследници
 • акт за смърт
 • свидетелство за съдимост
 • съдебно решение
 • дипломи за средно и висше образование
 • академична справка
 • уверение от ВУЗ
 • медицинско свидетелство
 • имиграционни документи.

Свържете се с нас още днес чрез нашата онлайн форма за запитване/заявка, по имейл или на телефон +359 2 808171. С удоволствие ще изготвим конкретна оферта с оглед на специфичните Ви изисквания.

Image
superbrands   bappa 1 euatc   bblf bbcv eulogia Elia Logo positiv dahk
© 2018 Interlang ltd. All Rights Reserved. Web Agency Kaya Pro ltd.
Update cookies preferences