fbpx

Осигуряването на добър устен превод е ключов елемент за гарантиране на успеха на всяко събитие с чуждестранно участие.

Независимо дали организирате работна среща „на четири очи“, бизнес семинар или голяма международна конференция, Вие имате нужда от компетентен и надежден преводач до себе си.

ИНТЕРЛАНГ има дългогодишен опит в осигуряването на професионален устен превод за множество корпоративни и институционални събития с международно участие в България и чужбина.

Видове устен превод
Ние Ви предлагаме симултанен или консекутивен превод в зависимост от формàта и естеството на Вашето събитие.

internal-3.jpg

Цени

Цените на устните преводи зависят от езика, на който се превежда, от сложността на превода, както и от продължителността на събитието. Минималната заетост на устните преводачи в София е 2 часа, а извън София – 4 часа.

Когато преводачите са командировани извън населеното място, в което живеят, възложителят заплаща за пълен работен ден. Времето за път се счита за отработено и се заплаща като такова, като се допуска намаление на тарифата до 50%, т.е. не по-малко от 4 работни часа.

При поръчка на конферентна техника транспортните разходи и разходите за храна и нощувки на екипа, който обслужва техниката, се калкулират отделно.

Срокове

Устните преводачески услуги се заявяват предварително както следва:    

 • симултанен превод – 5 работни дни;
 • консекутивен превод – 5 работни дни;
 • международни събития и събития на високо ниво – 15 работни дни.

Поръчка

При подаване на заявка за устен превод ще Ви попитаме за формàта, темата и продължителността на събитието. Всякакъв вид помощни материали (програми, брошури, презентации), с които разполагате, ще улеснят предварителната подготовка на преводачите ни, което ще допринесе и за осигуряването на високо ниво на организираното от Вас събитие.

internal-2.jpg

Какво представлява симултанният превод?

Речта на говорещия се превежда успоредно със самото изказване, с едва доловимо забавяне във времето. Симултанният превод се извършва в преводаческа кабина и изисква използването на специализирана техника и квалифициран персонал, който осигурява монтажа и функционирането й по време на мероприятието. Преводът достига до аудиторията чрез слушалки, свързани с приемници, които предават превода по различните езикови канали.

ПредимстваНие предоставяме
 • най-професионалната форма на устен превод;
 • незаменим при събития, при които се използват няколко езика;
 • гарантира най-ефективно оползотворяване на времето – не се отразява на графика за провеждане на мероприятието и не изисква допълнително време за превод;
 • запазва темпото на говорещия и осигурява непрекъснатост на речевия поток, като дава възможност изказването да бъде пресъздадено живо и въздействащо за аудиторията.
 • повече от 50 езикови комбинации, които включват превод от и на всички европейски и азиатски езици. Специализираме превод от и на български, руски, румънски, сръбски, хърватски, македонски, босненски, гръцки и турски езици. 
  техническо оборудване,
 • наем на зали,
 • цялостно организиране на събитието.

Какво представлява консекутивният превод?

Това е т. нар. „последователен“ превод, при който говорещият и преводачът се редуват на интервали от две-три изречения. Консекутивният превод е подходящ за събития с по-малък брой участници – неформални срещи, бизнес преговори, приеми и обиколки с познавателна цел.

ПредимстваНие предоставяме
 • най-ефективната форма на превод от гледна точка на разходите, тъй като не изисква техническо оборудване и персонал;
 • участниците в събитието имат възможност да следят изказванията и разискванията и на двата езика, ако желаят това;
 • най-подходящата форма на превод при поверителни бизнес преговори;
 • идеалната форма на превод при работа в малки групи, когато има само един работен език, или при срещи, които се провеждат на повече от едно място.
 • повече от 50 езикови комбинации, които включват превод от и на всички европейски и азиатски езици. Специализираме превод от и на български, руски, румънски, сръбски, хърватски, македонски, босненски, гръцки и турски езици. 
 • наем на зали,
 • цялостно организиране на събитието.

Свържете се с нас още днес чрез нашата онлайн форма за запитване/заявка, по имейл или на телефон +359 2 808171. С удоволствие ще изготвим конкретна оферта с оглед на специфичните Ви изисквания.

Image
superbrands   bappa 1 euatc   bblf bbcv eulogia Elia Logo positiv dahk
© 2018 Interlang ltd. All Rights Reserved. Web Agency Kaya Pro ltd.
Update cookies preferences