fbpx

Медицина и фармация

С висококвалифицирания ни екип от преводачи и редактори на медицинска документация ние подкрепяме усилията на фармацевтичните и медицинските компании да достигнат до своите български клиенти и да отговорят на местните законодателни изисквания за този строго регулиран сектор.
 
Ако се нуждаете от превод на заявления за разрешаване за употреба, инструкции за дозировка и начин на употреба, кратки характеристики на продукти, листовки, опаковки, брошури за продукта, документи за провеждане на клинични изпитвания, форми за информирано съгласие, съобщения за лекарствена безопасност, декларации за съответствие на медицински изделия, епикризи, ИНТЕРЛАНГ има опита и ресурсите да поеме ангажимент Вашият проект да бъде изпълнен качествено и навреме.

ИНТЕРЛАНГ е една от водещите компании с доказан експертен опит в предоставянето на писмен превод в областите медицина, фармация и здравеопазване.

internal-13.jpg

Специализирани терминологични бази с данни в областите медицина и фармация

Всички наши преводачи имат достъп до специализирани и общи речници и специфични терминологични инструменти, с помощта на които гарантираме прецизност на превода, терминологична точност и последователност.

ИНТЕРЛАНГ поддържа и постоянно актуализира бази с данни, които включват последните издания на Европейската фармакопея, на Стандартните термини за лекарствени форми, опаковки и път на въвеждане, следи за промени в утвърдените от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и българската ИАЛ шаблони на документи, основни и специфични термини и др., относими към централизирани или национални процедури за оценка, разрешаване за употреба и регистрация на медицински продукти, видовете лекарствени продукти (за хуманна и ветеринарна употреба) и медицински изделия.

internal-12.jpg

Имаме експертен опит в писмения превод на:

 • клинични протоколи
 • заявления за разрешаване за употреба
 • патенти
 • сертификати и брошури на продукти
 • съобщения за лекарствена безопасност
 • инструкции за дозировка и начин на приложение
 • декларации за съответствие на медицински изделия
 • инструкции за употреба на медицински изделия
 • спецификации
 • кратки характеристики на продукти, опаковки и листовки
 • предклинични и клинични изпитвания
 • протоколи от клинични изпитвания
 • договори за клинични изпитвания
 • научни заключения
 • синопсиси
 • форми за информирано съгласие
 • дневници за пациента
 • информации за пациента
 • въпросници за пациента
 • материали за обучение
 • електронни обучения
 • епикризи
 • лични амбулаторни карти.

Свържете се с нас още днес чрез нашата онлайн форма за запитване/заявка, по имейл или на телефон +359 2 808171. С удоволствие ще изготвим конкретна оферта с оглед на специфичните Ви изисквания.

© 2018 Interlang ltd. All Rights Reserved. Web Agency Kaya Pro ltd.
Update cookies preferences