fbpx

Локализация на софтуер и интернет съдържание

Софтуерната локализация е процес на превод на текста и приспособяване на функционалните елементи на софтуерното приложение така, че да могат да бъдат използвани от потребители в международен мащаб. За да излязат на нов пазар, доставчиците на софтуер трябва да преодолеят не само езиковата бариера, но и редица културни и законодателни различия. Това предопределя тясната обвързаност на превода на IT продукти с тяхната локализация, за да бъдат те напълно адаптирани за местния и чуждестранния пазар.

Основна роля за създаването на успешен сайт играе оригиналното съдържание, поднесено компетентно, достъпно, ясно и не на последно място, грамотно. Грижата за стила, правописната и пунктуационна коректност на сайта е грижа за публичния образ на фирмата не по-малко от инвестицията в реклама, дизайн и SEO оптимизация.

Доверете се на ИНТЕРЛАНГ и достигнете до по- голяма аудитория с Вашия софтуер, сайт и приложения. Ние имаме дългогодишен опит в превода и локализацията на софтуер и интернет съдържание.

Ние предлагаме на нашите клиенти защита на целевия (преводния) код по време на процеса на превод чрез автоматизиран контрол на таговете, подходящи разрешения и по-добро управление на процесите.

Задължителен етап от работата ни е автоматичната проверка на качеството – предоставяне на по-точен и последователен софтуер на различни езици с разширен контрол на качеството, което включва:

  • проверка на потребителския интерфейс: извършване на проверки на потребителския интерфейс за намиране на скрит текст и припокриващи се, липсващи или непоследователни текстове
  • проверка на техническата последователност: откриване на липсващи преводи, следене за правилното използване на знаците и интервалите в целевия код
  • проверка на езиковата съгласуваност: следене за правилното използване на конкретна терминология и намиране на забранени думи
  • проверка за дължина на даден сегмент
internal-18.jpg

ИНТЕРЛАНГ има дългогодишен опит в сферата на тясно специализирания технически превод за нуждите на водещи имена в световния бизнес, чиито иновативни продукти задават посоката на развитие и променят качеството на живот. Гордеем се със спечеленото доверие, постигнато в резултат на постоянните ни усилия за усъвършенстване, прецизност и последователност в спазването на строгите им изисквания.

Свържете се с нас още днес чрез нашата онлайн форма за запитване/заявка, по имейл или на телефон +359 2 808171. С удоволствие ще изготвим конкретна оферта с оглед на специфичните Ви изисквания.

© 2018 Interlang ltd. All Rights Reserved. Web Agency Kaya Pro ltd.
Update cookies preferences